K o t l

My paintings are painted for my pleasure and others ... There are stories, experiences, feelings, moods ... They mirror my soul ... Can not lie on the canvas ...

Mé obrazy jsou namalovány pro potěchu mou i druhých... Jsou v nich příběhy, zážitky, pocity, nálady ... Zrcadlí mou duši ... Plátnu nelze lhát ...

Drahomíra Kotlářová

V e r n i s s a g e

2018 Current exhibition /​ Aktuální výstava – L centrum Pardubice (Gallery KOTL), Czech Republic
2017 Aldis Hradec Králové, Czech Republic
2017 /​winter/​ DIC gallery Praha 1, Czech Republic
2017 /​autumn/​ DIC gallery Praha 1, Czech Republic
2016 L centrum Pardubice (Gallery KOTL), Czech Republic
2015 Semquelb galerie Pardubice, Czech Republic
2015 Přibyslav Galerie Janáček, Czech Republic
2015 JP galerie Hradec Králové, Czech Republic
2015 L centrum Pardubice (Gallery KOTL), Czech Republic